giới thiệu

SỨ MỆNH

1.  Với cộng đồng xã hội:
TAXI OPEN99 nhằm tạo ra giá trị nhiều hơn cho cộng đồng bằng việc kinh doanh có hiệu quả và thực hiện những dự án xã hội phục vụ cộng đồng.
2. Với đội ngũ nhân sự:
TAXI OPEN99 là môi trường cho những nhân tố nhiệt huyết và đầy tham vọng, hoài bão. Đưa những con người đơn thuần thành những chuyên gia thực thụ phù hợp với nguyện vọng, sở trường của họ.
3. Với sự phát triển của vận tải:
TAXI OPEN99 góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của vận tải nói chung và vận tải Taxi nói riêng, luôn luôn nâng cao chất lượng dịch vụ đem đến sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng, trở thành đơn vị vận tải Taxi hàng đầu ở Việt Nam.