Dịch vụ

Dịch vụ

THẺ TAXI OPEN99

Thanh toán không dùng tiền mặt
 
Sử dụng dịch vụ trước, thanh toán sau
 
Sử dụng thanh toán taxi Open99 trên toàn quốc
 
Chiết khấu ưu đãi hấp dẫn theo doanh số
 
Tiền ký quỹ hoàn lại sau khi kết thúc hợp đồng
 
Miễn phí làm thẻ
 
Thủ tục đơn giản, giao thẻ tận nơi trong 1 ngày
 
Thẻ đồng thương hiệu OCC
 
Chấp nhận thanh toán các loại thẻ : ATM, VISA, MASTER, OCB, JCB,...